News

Date:
7 January 2015
Title:
Tang kämpar för hushållsanställdas villkor (Tang on the struggling domestic workers conditions)
Publication:
LO-TCO Biståndsnämnd
Reporter:
Bengt, Rolfer.
Description:

Hushållsanställda är en av världens största yrkesgrupper, men de saknar ofta de grundläggande rättigheter som andra anställda har. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt den här gruppens arbetsvillkor, men nu börjar det äntligen hända något, säger Elizabeth Tang, generalsekreterare i nybildade International Domestic Workers Federation, IDWF.

 

(Domestic Workers are one of the world's largest professional groups, but they often lack the basic rights of other employees. Too little attention has been paid to this group's work, but now it is finally happening, says Elizabeth Tang, general secretary of the newly formed International Domestic Workers Federation, IDWF.)

Share This Page