News

Date:
23 January 2015
Title:
Hembiträden i alla länder förenar sig (Domestic workers of all countries unite)
Publication:
Arbetet
Reporter:
Johnsson, Lennart.
Description:

De första filippinska hembiträdena kom till Hong Kong i mitten av 1970-talet, berättar Elizabeth Tang, legendarisk demokratiaktivist. Elizabeth Tang var en av grundarna av Hong Kongs oberoende fackliga centralorganisation ­HKCTU 1990. Hon hade då redan inlett organisering av hemarbetande migrantarbetare. I dag är hon generalsekreterare för International Domestic Workers Federation, en facklig federa­tion för hembiträden med medlemsorganisationer i närmare 70 länder.

 

(The first Filipino maids came to Hong Kong in the mid-1970s, says Elizabeth Tang, legendary democracy activist.   Elizabeth Tang was one of the founders of Hong Kong's independent trade union confederation HKCTU 1990. She had already begun organizing homeworkers migrant workers. Today she is the Secretary General of the International Domestic Workers Federation, a trade union federation for domestics with member organizations in 70 countries.)

Share This Page