News

Date:
23 January 2015
Title:
"De betraktade mig inte som en människa” ("Now they looked at me as a human")
Publication:
Arbetet
Reporter:
Johnsson, Lennart.
Description:

De första åren behandlades Shiella sämre än ett husdjur. Men nu finns det hopp om förbättring för världens hembiträden. För fyra år sedan antog ILO en konvention som ska leda till bättre villkor och öka möjligheten att organisera sig.


(The first years they treated Shiella worse than a dog. But now there is hope for improvement for the world's domestic workers. Four years ago, the ILO adopted a convention that will lead to better conditions and increase their ability to organize.)

Share This Page